پنجره دوجداره با تنوع رنگی مختلف

چهارشنبه 4 مرداد 1396
09:18
بهرام پروهان

به منظور ایجاد پنجره دوجداره با تنوع رنگی مختلف از روکش های تزئینی استفاده می شود، کیفیت مرغوبیت روکش و چسب و همچنین تجهیزات روکش زنی اهمیت زیادی داشته و در الماسی محصول نقش مهمی را ایفا می کند. لازم به ذکر است که پروفیل درب و پنجره یو پی وی سی نیاز به رنگ آمیزی ندارد و در نتیجه منجر به حذف کامل هزینه رنگ امیزی می شود و همچنین در مقابل خوردگی و پوسیدگی  مقام است.


پنجره یو پی وی سی