انواع شیشه ضد حریق پنجره دوجداره upvc

شنبه 11 شهریور 1396
09:29
بهرام پروهان

انواع شیشه ضد حریق پنجره دوجداره upvc قبل از عرضه با بازار در دو بخش تست می شوند تا از نظر کیفیت و استاندارد ضد حریق بودن تایید شوند. این امتیاز از 20 دقیقه تا 3 ساعت متغیر است. هر ساختمان با توجه به مدت زمان مورد نیاز برای تخلیه ساکنین، نیازمند انواع شیشه ضد حریق پنجره دوجداره upvc با امتیاز مناسب می باشد.